+420 725 805 738
Obchodní podmínky Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Služby prezentované na tomto webu (HraBarev.cz) jsou poskytovány Občanským sdružením Alternativa II, z.s. (dále jen "Provozovatelem" nebo "Spolkem") není-li uvedeno jinak a veškeré ceny prezentované na webu jsou konečné a uvedeny včetně příslušných daní.

Objednatelem, zákazníkem či klientem Provozovatele se stává každá osoba, která si od Provozovatele objedná jakoukoliv službu, která je prezentovaná na tomto webu.

Individuální cenové nabídky vyhotovujeme na základě specifických požadavků či konkrétního rozpočtu klienta.

Eura přijímáme na našich hřištích v pevném kurzu 23 Kč / 1 EUR a vracíme na ně pouze v CZK, není-li předem dohodnuto jinak.

Úrok z prodlení ze závazků po splatnosti je zákazníkům účtován ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení.

Není-li předem dohodnuto jinak, vyhrazuje si Provozovatel právo požadovat od objednatele zaplacení vstupného na hřiště za každého hráče, který v rámci hry chybí do minimálního doporučeného počtu hráčů určených pro příslušné hřiště.

Dobrovolníkům, podporovatelům a ostatním řadovým členům Občanského sdružení Alternativa II, z.s. (dále jen "Spolku" či "Provozovatele") s příslušným členským statusem poskytujeme členské slevy nad rámec běžných komerčních slev, které vycházejí z výše uhrazených členských příspěvků (dle § 235 NOZ) ve prospěch Spolku.