+420 725 805 738
Kdo jsme? Kdo jsme?

Kdo jsme?

Projekt „Paint-Ball“ působí pod záštitou Občanského sdružení Alternativa II, z.s., které se věnuje podpoře seberealizace, aktivního bytí, vědy, sportu, kultury, tělovýchovy a ostatních aktivit, směřujících k všestrannému rozvoji jedince i společnosti (viz www.osa2.cz). Projekt Paint-Ball vznikl pod záštitou spolku v roce 2006 s cílem podporovat volnočasové a sportovní vyžití do projektu zapojených osob. Původně projekt začínal s organizováním malých paintballových turnajů pro členy spolku v lesích okolo Prahy s vypůjčeným paintballových vybavením a postupně se rozvinul až do podoby, kdy si pořídil veškeré potřebné vybavení pro organizování paintballových akcí, a do své správy získal síť nejlepších oficiálních paintballových areálů v Evropě, v rámci kterých mohou jeho zákazníci a členi využívat ke hře velký počet reálných objektů a desetitisíce metrů čtverečních herní plochy.

Vedle podprojektu nazvaného HraBarev.cz, který se soustřední na pořádání her pro širokou veřejnost, spadá aktuálně pod projekt Paint-Ball též Paintball & Airsoft klub OSA II (www.paintball-klub.cz), který se věnuje volnočasovému vyžití svých členů a rozvoji jejich schopností, znalostí a dovedností.

Cíle projektu Paint-Ball a příslušných podprojektů: