+420 725 805 738
For beginners
27/11/2022

Otevřená hra pro všechny

  • Field: Vodárna Praha Suchdol
  • Time of the event: from 09:00 to 13:00
  • Booking: from 08:30 to 08:55
  • Category: For everyone
Otevřená hra pro všechny
Entrance fee on spot: 219 CZK
Price of ammunition: 1 CZK /pc
Other prices according to price-list (if not stated differently): Price-List >>
  • ID of the event: 4972
  • PIN of the event: public / without entrance PIN
  • Link: https://www.hrabarev.cz/event/event-4972
  • Comment to the event:

<p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Z&aacute;kladn&iacute; informace o akci:</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Orientačn&iacute; kapacita akce: 35 hr&aacute;čů</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Věkov&eacute; omezen&iacute;: bez omezen&iacute;</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Jin&aacute; omezen&iacute;: ---</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Registrace na akci:</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Zaregistrovat se na akci může jak jednotlivec, tak i v&iacute;cečlenn&aacute; skupina. Registrace je platn&aacute; v momentě, kdy osoba odpovědn&aacute; za registraci vypln&iacute; a ode&scaron;le registračn&iacute; formul&aacute;ř a registrace mu bude na jeho vyplněn&yacute; email potvrzena (běžně maxim&aacute;lně do 24 hodin). Pokud za&scaron;lete registraci v krat&scaron;&iacute; době než-li 24 hodin před zač&aacute;tkem akce, ověřte si přijet&iacute; registrace vždy telefonicky. Hr&aacute;čům bez platn&eacute; registrace nemus&iacute; b&yacute;t umožněn start na dan&eacute; akci a to např&iacute;klad z toho důvodu, že může b&yacute;t plně zaplněna kapacita hři&scaron;tě nebo vybaven&iacute;.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Počas&iacute;:</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Akce se bude konat za každ&eacute;ho počas&iacute;, pokud pořadatel neurč&iacute; jinak. V are&aacute;lu je pro &uacute;častn&iacute;ky k dispozici dostatek zastře&scaron;en&yacute;ch a př&iacute;padně i vyt&aacute;pěn&yacute;ch ploch. Pokud by se v&scaron;ak akce z důvodu počas&iacute; přece jen musela ru&scaron;it (např. vichřice), byli by o t&eacute;to skutečnosti registrovan&iacute; hr&aacute;či neprodleně informov&aacute;ni na e-mailov&eacute; nebo telefonn&iacute; kontakty uveden&eacute; v registračn&iacute;m formul&aacute;ři.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Z&aacute;zem&iacute;:</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">V&scaron;em &uacute;častn&iacute;kům akce bude k dispozici zastře&scaron;en&eacute; z&aacute;zem&iacute;. V are&aacute;lu bude fungovat drobn&eacute; občerstven&iacute; . Každ&yacute; si v&scaron;ak muže přin&eacute;st do are&aacute;lu i sv&eacute; vlastn&iacute; občerstven&iacute;, m&aacute;-li o to z&aacute;jem.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Na z&aacute;věr:</span></span></p><p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">S jak&yacute;mikoliv dotazy a připom&iacute;nkami se na n&aacute;s nev&aacute;hejte obr&aacute;tit. M&aacute;te-li o tuto akci z&aacute;jem, tak pros&iacute;m neot&aacute;lejte se svou registrac&iacute;.</span></span></p>